INTERESUJĄCA FIZYKA

 W dniu 23 listopada w środę do naszej świetlicy przyszli emerytowani fizycy: doktor fizyki Marek Buczkowscy i mg fizyki i anglistyki Helena Buczkowska, którzy poprowadzili warsztaty zatytułowane „Interesująca fizyka”. Tematyka warsztatów była następująca:

  1. Obserwowanie napięcia powierzchniowego w przypadku wody.
  2. Zasada bezwładności, obserwowanie samochodu zabawki z przeszkodą (potrzeba stosowania pasów bezpieczeństwa w samochodach).
  3. Elektryzowanie ciał przez tarcie. Obserwowanie elektrostatycznego oddziaływania ciał.
  4. Oddziaływanie wzajemne magnezów. Przyciąganie opiłków stalowych przez magnez.
  5. Obserwowanie wiązki laserowej w zawiesinie koloidalnej w wodzie. Całkowicie wewnętrzne odbicie wiązki laserowej w wodzie. Demonstrowanie działania światłowodu.

Dzieci uczestniczyły bezpośrednio w doświadczeniach. Były bardzo zainteresowane. Chciałyby żeby tego rodzaju zajęcia odbywały się częściej. Wyraziły chęć uczestnictwa w takich warsztatach. Mamy nadzieję, że Państwo Buczkowscy jeszcze nas odwiedzą.

Skip to content