IMIENINY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

28 października nasza biblioteka szkolna obchodziła swoje imieniny. Uczniowie klasy pierwszej podarowali  książkę, a odwiedzający bibliotekę klasy czwarte i piąte zaśpiewały ”Sto lat” i życzyły nowych książek i czytelników. Podczas imienin najmłodsi czytelnicy wykonali zakładki do książek, drugoklasiści, po wysłuchaniu fragmentu książki, rysowali zabawne portrety Pippi Pończoszanki, a trzecioklasiści stali się ilustratorami wierszy Jana Brzechwy. Czytelnicy klas czwartych i piątych dopasowywali podane związki frazeologiczne do ich objaśnień. W czasie przerw można było wysłuchać wierszy i krótkich opowiadań.

Skip to content