header image
 

Harmonogram zebrań z rodzicami

ZEBRANIA

w dniu 7 lutego 2018r.

Klasa Godzina Sala
0 17 28
Ia 17 23
Ib 17.30 27
IIa zebranie odbędzie się w innym terminie 25
IIIa 17.30 26
IIIb 17.30 24
IIIc 17.15 21
IVa 18 14
IVb 17 22
IVc 17.30 18
Va zebranie odbędzie się w innym terminie 13
Vb 17.30 15
Vc 17.30 12
VIa 17.30 10
VIb 17 20
VIIa 17.30 19
VIIb zebranie odbędzie się w innym terminie  

Dyżurują: pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciele przedmiotów

 

Miesiąc Termin Uwagi
          Wrzesień 13.09.2017r. Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 13.09.2017r. godz. 19.00 /biblioteka/ Zebranie Rady Rodziców
Październik 04.10.2017r. Zebranie /dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

Punktowy system oceny zachowania

          Listopad 08.11.2017r. Zebranie/dzień otwarty
          Styczeń 10.01.2018r. Zebranie
         Luty 07.02.2018r. Zebranie podsumowujące I semestr
          Kwiecień 11.04.2018r. Zebranie/dzień otwarty
          Maj 08.05.2018r. Zebranie
          Czerwiec 06.06.2018r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych