header image
 

Harmonogram zebrań z rodzicami

ZEBRANIA

w dniu 6 czerwca 2018r.

Klasa Godzina Sala
0 16.30 28
Ia 17.30 23
Ib 17.30 27
IIa 17.30 25
IIIa 07.06.2018 godz. 17.30 26
IIIb 17.30 24
IIIc 17.30 26
IVa 18 14
IVb 17.30 22
IVc 17.30 18
Va 17 13
Vb 17.30 17
Vc 17.30 12
VIa 17.30 10
VIb 17 20
VIIa 17 19
VIIb 17 15

Dyżurują: pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciele przedmiotów

 

Miesiąc Termin Uwagi
          Wrzesień 13.09.2017r. Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 13.09.2017r. godz. 19.00 /biblioteka/ Zebranie Rady Rodziców
Październik 04.10.2017r. Zebranie /dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

Punktowy system oceny zachowania

          Listopad 08.11.2017r. Zebranie/dzień otwarty
          Styczeń 10.01.2018r. Zebranie
         Luty 07.02.2018r. Zebranie podsumowujące I semestr
          Kwiecień 11.04.2018r. Zebranie/dzień otwarty
          Maj 08.05.2018r. Zebranie
          Czerwiec 06.06.2018r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych