header image
 

Harmonogram zebrań z rodzicami

ZEBRANIA

 10 stycznia 2018

Klasa Godzina Sala
0 dzień otwarty od godz. 17 28
Ia 17 23
Ib 17.30 27
IIa 17.30 25
IIIa  17:15 21
IIIb 17.30 24
IIIc 17.30 26
IVa 17.30 14
IVb 17 22
IVc 17.30 18
Va 17.15 13
Vb 17.30 16
Vc 17.30 12
VIa 17.30 10
VIb 17 20
VIIa 17.30 19
VIIb 17.30 15

 

Dyżurują: pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciele przedmiotów

 

Miesiąc Termin Uwagi
          Wrzesień 13.09.2017r. Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 13.09.2017r. godz. 19.00 /biblioteka/ Zebranie Rady Rodziców
Październik 04.10.2017r. Zebranie /dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

Punktowy system oceny zachowania

          Listopad 08.11.2017r. Zebranie/dzień otwarty
          Styczeń 10.01.2018r. Zebranie
         Luty 07.02.2018r. Zebranie podsumowujące I semestr
          Kwiecień 11.04.2018r. Zebranie/dzień otwarty
          Maj 08.05.2018r. Zebranie
          Czerwiec 06.06.2018r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych