header image
 

Harmonogram zebrań z rodzicami

ZEBRANIA

w dniu 7 czerwca 2017

Klasa Godzina Sala
0 17 28
Ia 17.30 27
IIa 17.15 15
IIb 17.30 19
IIc 17.30 12
IIIa zmiana na godz. 18.00 26
IIIb 8 czerwca 2017 25
IIIc 17 14
IVa 17 13
IVb 18 14
IVc 18 18
Va zebranie odwołane, odbędzie się w dniu 12.06. godz. 17.30 10
Vb 17 10
VIa godz 17 występ klas VI, podsumowanie projektu”Kocha, lubi, szanuje”.  Zebrania rodziców. 24
VIb 23

Dyżurują: nauczyciele przedmiotów, pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda.

  • p. M. Nałęczyńska-sala 3
  • p. A. Smyk-sala 3
  • p. K. Złotkowska-sala 3
  • p. K. Piech-sala16
  • p. B. Kurek-sala 16
  • p. A. Kraska-pokój pedagoga 1p.

Warszawskie Karty Miejskie – Karty Ucznia będą wydawane przez wychowawców podczas zebrań.

 

Miesiąc Termin Uwagi
Wrzesień 07.09.2016r. Klasowe plany wychowawcze,
wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
Wrzesień 14.09.2016r. godz. 17.00 Zebranie Rady Rodziców
Październik 05.10.2016r. Zebranie /dzień otwarty

Dzień Świadomości Dysleksji

Listopad 09.11.2016r. Zebranie
Grudzień 07.12.2016r. Zebranie/dzień otwarty
Styczeń 11.01.2017r. Zebranie
Luty 08.02.2017r. Zebranie podsumowujące I semestr
Marzec 08.03.2017r. Zebranie /dzień otwarty
Kwiecień 05.04.2017r. Zebranie
Maj 10.05.2017r. Zebranie/dzień otwarty
Czerwiec 07.06.2017r. Zebranie – informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Dyżurują: pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, nauczyciele przedmiotów.