EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W dniach 02.10-08.10.2017r. obchodziliśmy Europejski Tydzień  Świadomości Dysleksji  pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki”. Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się a także propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia uczniów z dysleksją rozwojową. Dnia 04.10.2017 r. gościliśmy w naszej szkole specjalistów pracujących, na co dzień z uczniami, mającymi trudności z czytaniem i pisaniem, którzy dzielili się swoim doświadczeniem i udzielali fachowej porady jak wspierać dzieci w nauce, z jakich korzystać pomocy i metod, aby nauka czytania i pisania przynosiła zadowalające efekty. W tym dniu dyżur pełniły panie ortoptystki, które prowadziły przesiewowe badanie wzroku oraz pokazywały, w jaki sposób wykonywać ćwiczenia  ortoptyczne. Istniała także możliwość zrobienia przesiewowych badań słuchu platformą badań zmysłów, które wykonywała w tym dniu pani logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 11.

Skip to content