CERTYFIKAT Z WYRÓŻNIENIEM

Dnia 13 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 321 ,odbyło się podsumowanie IV edycji projektu Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją, obejmującej lata szkolne 2016/2017 oraz 2017/2018. Podczas uroczystej gali tytuł „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” przyznano 40 placówkom z Warszawy i jej okolic oraz z Krakowa, w tym 22 certyfikaty z wyróżnieniem . Nasza szkoła po raz drugi uzyskała   certyfikat z wyróżnieniem

Projekt organizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń . Celem projektu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją” jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przekonanie środowiska szkolnego/ lokalnego (uczniów, rodziców, nauczycieli) o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych.

W trakcie realizacji programu, w naszej szkole podjętych było szereg działań skierowanych do uczniów ryzyka dysleksji , z dysleksją, do ich rodziców .

 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji- konsultacje dla rodziców ze specjalistami (terapeuci pedagogiczni, logopedzi, psychologowie) w czasie Dnia Świadomości Dysleksji r. szk. 2016/17, 2017/18
 • przesiewowe badania słuchu platformą zmysłów r. szk. 2016/17, 2017/18
 • przesiewowe badania ortoptyczne r. szk. 2016/17, 2017/18
 • badanie kompetencji językowych Testem Rozwoju  Językowego r. szk. 2016/17, 2017/18
 • wystawa alfabetu sensorycznego uczniów klas 0-I „Literkowy korowód” oraz prac plastycznych klas II-III „Ortozwierzaki” r. szk. 2016/17, 2017/18
 • wystawa poświęcona dysleksji oraz sławnym dyslektykom r. szk. 2016/17
 • Konkurs techniki czytania dla klas II- etap szkolny i międzyszkolny r. szk.2016/17, 2017/18
 • Konkurs ortograficzny dla uczniów klas III-IV, V-VI-, VII- etap szkolny i międzyszkolny r. szk. 2016/17, 2017/18
 • Gra plenerowa  ulicami Starego Miasta „Ortograficzny szlak  siedmiu inteligencji” r. szk. 2016/17
 • Rodzinne Potyczki Ortograficzne r.szk. 2016/17, 2017/18
 • Warsztaty rozwoju osobistego- organizowane dla uczniów kl. VI i VII w Technikum Spożywczo-Gastronomicznym przy ul. Komorskiej 17/23 w Warszawie r.szk. 2017/18
 • Przesiewowe badania słuchu dla uczniów kl. I i VI – organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu r. szk. 2016/17, 2017/18- . W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole zostało przebadanych 22 uczniów z klasy I oraz 48 uczniów z klas VI. Skierowano dwoje dzieci na badania specjalistyczne. W roku szkolnym 2017/2018 przebadano 77 uczniów z klas pierwszych i szóstych , u dziewięciorga dzieci wykryto podejrzenie zaburzeń słuchu wymagające kontroli.
 • Warsztaty dla rodziców klasy „0”- „Gry i zabawy wspomagające rozwój poznawczy dziecka” prowadzone przez terapeutów pedagogicznych Elżbietę Pomykała i Barbarę Górnikowską
  szk. 2016/17, 2017/18
 • Warsztaty dla rodziców klas pierwszych „Jak wspierać pierwszoklasistę w nauce czytania i pisania”- prowadzone przez terapeutów pedagogicznych Elżbietę Pomykała i Barbarę Górnikowską r. szk. 2016/17, 2017/18
 • Warsztaty ortoptyczne dla rodziców dzieci z zaburzeniami funkcji widzenia- prowadzone przez specjalistów, ortoptyków poradni okulistycznej Mega- Lens Katarzynę Klar i Patrycję Banasek  r.szk. 2016/2017
 • Warsztaty dla rodziców kl. IV c na temat: „Dysleksja. Indywidualizacja procesu nauczania dla dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi”- r. szk. 2016/17 prowadzone przez  terapeutę pedagogicznego Elżbietę Pomykała
 • Warsztaty dla rodziców „Wsparcie ucznia z dysleksją rozwojową- jego prawa i obowiązki”- prowadzone przez metodyka WCIES Annę Zych- r. szk. 2017/18

Mamy nadzieję, że  działania i inicjatywy podejmowane przez nas w trakcie realizacji projektu, pozwoliły na  wypracowanie standardów postępowania wobec uczniów z trudnościami oraz stworzenia im  szansy rozwoju na miarę własnych możliwości.