Bieg po zdrowie

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Zajęcie w programie realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą jest stymulowanie kreatywności i aktywności.

Główne cele programu to zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększenia wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Skip to content