ARCHI-PRZYGODY

Celem programu Archi-Przygody jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie w jaki sposób można tworzyć krajobraz kulturowy.
Edukacja architektoniczna jest kojarzona z jednorazowymi wydarzeniami, warsztatami, akcjami czy lekcjami muzealnymi. Rola tego typu wydarzenia jest ważna, ale budowanie wrażliwości dotyczącej otoczenia powinno być procesem powszechnym, trwałym bardziej uświadomionym i sprofesjonalizowanym.

Skip to content