ANDRZEJKI

Co nasz czeka w przyszłości – każdy chciałby wiedzieć. Okazją, żeby to sprawdzić są andrzejki. To tradycja mająca swoje korzenie w starożytnej Grecji. W tym roku klasy trzecie przygotowały młodszym kolegom niespodziankę i w czwartek zorganizowały wspaniałą zabawę – wróżby andrzejkowe. Każdy mógł sobie powróżyć: kim będzie w przyszłości, kto skradnie jego serce, a także zjeść smaczne ciastko z wróżbą. Trzecim klasom dziękujemy !

Skip to content