ZRÓBMY SZUM WOKÓŁ WODY!!!

Nasza świetlica uczestniczyła w Światowym Dniu Wody organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną. Dzieci dowiedziały się, że wszyscy ludzie potrzebują wody, ale nie wszyscy na świecie mają zapewniony dostęp do niej. Poznały różne sposoby pozyskiwania wody na świecie oraz różne przyczyny braku dostępu. Wykonały plakaty – Światowy Dzień Wody.