ŚRÓDMIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ

REGULAMIN

ŚRÓDMIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

o tematyce bożonarodzeniowej

 

Konkurs skierowany jest do dzieci śródmiejskich przedszkoli

 

ORGANIZATOR KONKURSU:  SP nr 203 w Warszawie im. Antoniny i Jana Żabińskich

 TEMAT KONKURSU:  Betlejemska szopka

CELE:

 • Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych
 • Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych
 • Prezentacja uzdolnień i wrażliwości estetycznej dzieci
 • Integracja śródmiejskich przedszkoli
 • współpraca szkoły z przedszkolami

TECHNIKA I FORMA  PRAC:

 • Technika dowolna
 • Forma pracy – przestrzenna
 • Konstrukcje stabilne (wszystkie elementy pracy przymocowane w taki sposób, aby się nie przesuwały)
 • Praca zbiorowa – podpisana: nazwa przedszkola, grupa, imię i nazwisko nauczyciela

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

 • Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
 • Walory plastyczne
 • Warsztat pracy – dobór i wykorzystanie materiałów
 • Wkład pracy i estetyka

UWAGA: DOSTARCZONE PRACE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE DO PUBLIKACJI W CELACH PROMOCYJNYCH

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Przedszkole przystępujące do konkursu przesyła do 29 listopada 2019 r. do organizatora zgłoszenie na adres: marzenadd@tlen.pl

podając:

 • nazwę, grupę i adres przedszkola
 • ilość osób w grupie oraz imię i nazwisko nauczyciela- wychowawcy* pod kierunkiem którego dzieci (grupa) wykonują jedna, wspólną szopkę

 

TERMIN REALIZACJI:

 • Szopki należy dostarczyć do 9 grudnia 2019 do Szkoły Podstawowej nr 203 przy ul. Ks. I. J. Skorupki 8
 • Prace konkursowe będą eksponowane w holu na parterze szkoły

 

PODSUMOWANIE KONKURSU:

 • Podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 14 stycznia 2020 w Szkole Podstawowej nr 203 ul. Ks. I. J. Skorupki 8 podczas Jasełek i wspólnego kolędowania przedszkoli
 • Odbiór prac konkursowych 14 stycznia 2020 r.
 • Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 203 sp203.edu.pl oraz na stronie www.srodmiescie.edu.pl

 

 

Adres do korespondencji i kontaktu:

dr Marzanna Dubińska

tel. kom. 604 805 123

e-mail.: marzenadd@tlen.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 203

00-546 Warszawa, ul. Ks. I. J. Skorupki 8

 1. Antoniny i Jana Żabińskich

Tel./fax 22 621-32-91,

 

 

Serdecznie zapraszamy  wszystkie grupy do udziału w konkursie

 

…………………………………………………..

*Biorąc udział w konkursie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu  organizatora z uczestnikami oraz wypisania dyplomu