MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Uczniowie z naszej szkoły 20 listopada 2019 roku świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF, biorąc udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Uczniowie naszej szkoły zdecydowali się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka i tego dnia na korytarzach szkolnych dominował kolor niebieski.  W klasach 4-8 przeprowadzono lekcje wychowawcze o prawach dziecka, a także obejrzano filmy poświęcone tej tematyce. Uczniowie klas ósmych przygotowali prezentacje poświęcone prawom dziecka, które zaprezentowali młodszym kolegom. Wszyscy będziemy pamiętać, że „każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa”.