WIELKANOCNA AKCJA PACZKA 2018

W dniu 9 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie odbyła się konferencja  dotycząca współpracy szkół z województwa mazowieckiego z placówkami na Białorusi, organizowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  Fundację „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, oraz Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie. Celem spotkania było upowszechnienie idei wsparcia naszych rodaków  mieszkających na Białorusi poprzez „Wielkanocną Akcję Paczka 2018”. Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska oraz organizatorzy akcji zachęcali dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców do pomocy naszym rodakom oraz do wyjazdu wraz z wolontariuszami na Białoruś i osobistych spotkań, które niosą wiele radości i wzruszeń . Zapraszamy śródmiejskie szkoły do włączenia się w „Wielkanocną Akcję Paczka 2018” – szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie.