PODZIĘKOWANIE DLA BOHATERÓW

Społeczność naszej szkoły to uczniowie, grono pedagogiczne, personel niepedagogiczny i RODZICE. I to wśród nich są bohaterowie dzisiejszych dni, pracujący na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Mamy i ojcowie wracający  po dyżurach do swoich dzieci – uczniów naszej szkoły.

Codziennie nauczyciele dostają od Was słowa wsparcia. Dziś my postanowiliśmy powiedzieć Wam DZIĘKUJĘ, w sposób, jaki wydaje nam się najlepszy. Apelowaliśmy do całej społeczności szkolnej SP 203, wychodząc z założenia, że jeśli zjednoczymy siły, to rośnie szansa na faktyczną realną pomoc.

Wiemy, że w wielu szpitalach brakuje środków ochrony osobistej. Postanowiliśmy pomóc pracownikom Oddziału Położnictwa Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rodziny. Udało nam się zakupić i przekazać maseczki atestowane. Dzięki indywidualnym darczyńcom i organizacjom non-profit przekazaliśmy maski, przyłbice, kremy do rąk i rękawiczki. Zgłosił się pan, który ma pięć ozonatorów i może nieodpłatnie odkażać pomieszczenia. Harcerze, którzy chcą dostarczać posiłki. Psycholog, nasza była uczennica , wyraziła chęć pomocy pracującym medykom. Dziękujemy także pozostałym rodzicom z SP 203, którzy wsparli nas w tej akcji.

Tego wszystkiego nie zorganizowalibyśmy bez pomocy naszych rodzin, niektórzy to absolwenci SP 203.

Ale przede wszystkim kłaniamy się nisko WAM, naszym szkolnym mamom i ojcom, którzy na pierwszej linii frontu walczą i dbają o to, abyśmy wszyscy wyszli z tego cało.

DZIĘKUJEMY!

Nie kończymy pomocy, dalej będziemy ją kontynuować.