PODSUMOWANIE ŚRÓDMIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO BETLEJEMSKA SZOPKA

8 stycznia o godz. 10.00  odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs Betlejemska szopka. Zostały ogłoszone wyniki  i wręczono nagrody – gry edukacyjne, ufundowane przez burmistrza  Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy pana Krzysztofa Czubaszek wszystkim grupom przedszkolnym biorącym udział w konkursie. Grupa teatralna uczniów z SP 203 wystawiła Jasełka i wspólnie z chórem  przedszkolaki zaśpiewały  kolędy.  Następnie dzieci podziwiały swoje piękne szopki wystawione w holu szkoły. Wychowawczyniom grup i wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 203, ul. Ks. I. J. Skorupki 8. 
Honorowy patronat nad konkursem objął: p. Krzysztof Czubaszek burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Osobą odpowiedzialną za konkurs  – p. Marzanna Dubińska doradca metodyczny m.st. Warszawy  a jednocześnie nauczyciel SP 203.
Uczestnicy konkursu – dzieci ze śródmiejskich  przedszkoli
W Śródmiejskim Konkursie Plastycznym Betlejemska szopka wzięło udział 18 grup z następujących z 12 przedszkoli:

 • Przedszkole nr 30 Zielona łódeczka grupa Żeglarze
 • Przedszkole nr 20 grupa IV , ul. S. Sempołowskiej 2 a
 • Przedszkole nr 5  grupa I, II, III ul. Okrąg 6b  
 • Przedszkole nr 16 Krasnale, ul. Górskiego 5 
 • Przedszkole nr 19  ul. Śniadeckich
 • Przedszkole nr 26 grupa II ul. Nowowiejska
 • Przedszkole nr 35, grupa II i III, ul. Górskiego 1  
 • Przedszkole nr 36  I, II, III, IV, ul. Nowy Świat 41
 • Przedszkole nr 23 Żabki , ul. Czerniakowska 128 
 • Przedszkole nr 7  Elfy i grupa 3 latków ul. Sowia 4
 • Przedszkole nr 25 grupa II 
 • Przedszkole nr 16 grupa IV Ekoludki

Komisja biorąc pod uwagę kryteria konkursu oraz oryginalność, kolorystykę, wkład pracy przyznała następujące miejsca:

 • I miejsce: Przedszkole nr 19  grupa  I
 • II miejsce: Przedszkole nr 25  grupa II
 • II miejsce: Przedszkole nr 30  Żeglarze
 • III miejsce: Przedszkole nr 7  grupa 3-latków
 • III miejsce: Przedszkole nr 5 grupa III Smerfy