ZIELNIKI

Uczniowie klas czwartych wykonali piękne albumy zielnikowe..
Wykonanie zielnika miało na celu nabycie umiejętności rozpoznawania rodzajów i gatunków roślin oraz poznanie siedlisk, w których występują. Samodzielne zebranie roślin i zrobienie zielnika było dla uczniów ciekawym sposobem aktywnego zdobywania wiedzy przyrodniczej. Zielniki zostały wyeksponowane w holu szkoły.