ZASTOSOWANIE TIK W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

Od kilku lat współpracujemy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów. Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w latach ubiegłych w otwartych lekcjach przyrody. Zawsze dzieci wychodziły zachwycone z zajęć. W tym roku szkolnym nie tylko szóstoklasiści wzięli udział w zajęciach. Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w lekcjach z czterech przedmiotów. Wykonywali doświadczenia chemiczne, fizyczne, biologiczne i geograficzne z wykorzystaniem interfejsów pomiarowych w pracowni komputerowej, analizowali dane i przedstawiali je w różnej formie (tabele, wykresy, diagramy), pracując z pakietem edukacyjnym opartym na technologii GIS, modelując i symulując procesy chemiczne, fizyczne, biologiczne i przyrodnicze. Zajęcia prowadzili nauczyciele konsultanci Ośrodka.