ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAJĘCIA W RAMACH ZAGOSPODAROWYWANIA CZASU WOLNEGO

Szkoła Podstawowa Nr 203

im. Antoniny i Jana Żabińskich

w Warszawie

Ogłasza zapotrzebowanie na zajęcia w ramach zagospodarowywania czasu wolnego uczniów na rok szkolny 2019/2020. 

I. Zajęcia powinny być ciekawą formą spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Mile widziane propozycje  zajęć plastycznych, muzycznych,  fotograficznych, filmowych,  kulinarnych, eksperymentalnych, tanecznych, technicznych, animacyjnych, robotyki i innych.

II. Propozycje zajęć powinny zawierać:

  1. Nazwę firmy
  2. Opis programu zajęć.
  3. Grupę docelową – odbiorców zajęć
  4. Uwagi

III. Miejsce i termin składania ofert zajęć

Oferty zajęć składane są w sekretariacie Szkoły  Podstawowej Nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, w formie papierowej  (w zamkniętej kopercie – na której należy napisać nazwę  firmy i umieścić dopisek – „Propozycja zajęć w ramach zagospodarowywania czasu wolnego”) w nieprzekraczalnym terminie od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej placówki tj. 01 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku do godziny 16.00.

IV. O wyborze zajęć decyduje dyrektor placówki i przekazuje rekomendacje w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.