WYCIECZKA ŚWIETLICOWA DO „STACJA MUZEUM”

Wycieczka świetlicowa „Stacja Muzeum” w Warszawie.