header image
 

Wybory Patrona SP203

Protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej Wyboru Patrona


Informujemy, że ze względów organizacyjnych termin zgłaszania propozycji kandydatów na Patrona Szkoły został przedłużony do 31.01.2016r. Komisja dokona wyboru 3 kandydatów w terminie do końca lutego.


 

W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 203 do wyboru Patrona Szkoły.

Szkoła przez nadanie imienia:

  1. zyskuje indywidualną tożsamość odróżniającą ją od innych szkół;
  2. opiera swoje działania wychowawcze na uznanych wartościach potwierdzonych życiem i działalnością Patrona;
  3. tworzy rytuały i tradycje szkolne;
  4. wzbogaca swoją obrzędowość związaną z Patronem;
  5. pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z Patronem.

Szczegółowe informacje na temat procedury i harmonogramu wyborów zawarte są w  załącznikach.

Anna Oskroba

Dyrektor SP 203