WIDZĘ, REAGUJĘ – REAGUJĘ, POMAGAM- DEBATA UCZNIÓW ZE SPECJALISTAMI Z MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 30 października br. w naszej szkole gościli sędziowie Paweł Jaros i Paweł Kaczor z Ministerstwa Sprawiedliwości – eksperci z dziedziny praw człowieka, również praw dzieci. Zostali oni przez nas zaproszeni, aby przeprowadzić zajęcia dla uczniów klas VI-VIII w ramach programu “Widzę, reaguję – reaguję, pomagam”. Podczas tego spotkania przedstawiciele klas VI-VIII zapoznali się z podstawowymi prawami człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci oraz wzięli udział w dyskusji na temat przypadków i konsekwencji, jakie niesie za sobą przemoc rówieśnicza. Sędziowie zachęcali uczniów do szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych (m.in. wskazali sposoby oraz miejsca, w których mogą otrzymać pomoc i uświadomili uczniom, iż szukanie pomocy jest potrzebne, a nieraz nawet konieczne). Uczestnicy zajęć przekazali następnie, podczas godzin wychowawczych, pozyskane informacje swoim kolegom i koleżankom.