WARSZTATY INFORMATYCZNE

W dniach 21 – 23 września klasy edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w warsztatach informatycznych w Centralnym Domu Technologii. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli swoją własną grę z wykorzystaniem programu Scratch Jr.