„W teren po zdrowie”

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole nauczyciele wychowania fizycznego rozpoczęli autorski projekt ,,W teren po zdrowie”. Jednym z głównych założeń projektu jest rozszerzenie zajęć wychowania fizycznego o nietypowe lekcje poza terenem szkoły. Drugim celem projektu jest zmierzenie poziomu sprawności motorycznej u uczniów klas IV – VII poprzez Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej. Po przeprowadzeniu diagnostyki, na lekcjach wychowania fizycznego zostaną wprowadzone ćwiczenia, które mają na celu poprawić zdolności motoryczne uczniów naszej szkoły. Pod koniec roku szkolnego uczniowie zostaną poddani testowi ponownie, aby sprawdzić jaka nastąpiła poprawa. Wszystkie wyniki badań przeprowadzone przed oraz po realizacji projektu zostaną przedstawione na wykresach i zaprezentowane rodzicom w celu dokonania porównania i oceny postępów dziecka.

Skip to content