USTANAWIAMY RAZEM REKORD!

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”

17 października o godzinie 12.00 nasza szkoła po raz pierwszy weźmie udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób.
Celem akcji jest wspólne promowanie nauki udzielania pierwszej pomocy i Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
Zapraszamy do wspólnej akcji uczniów, którzy odbyli takie szkolenie.
Każdy uczeń, który chce wziąć udział w biciu rekordu musi przynieść zgodę rodziców.

Kilka informacji o programie w szkole:

Ogólnopolski Program „Ratujemy i uczymy ratować” realizowany jest pod patronatem Fundacji WOŚP.
W naszej szkole realizowany jest cyklicznie w klasach I-III.
Program polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.
Przeprowadzane szkolenia pozwalają nie tylko wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożeń. Wyrabiają umiejętność wzywania pomocy, powiadamiania służb ratowniczych. W czasie ćwiczeń praktycznych uczniowie udowadniają, że dużo wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy i potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac/cala_polska_uczy_ratowac
Grażyna Borzuchowska

Skip to content