UBEZPIECZENIA NNW

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich zaprasza do składania ofert na ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2020/21.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy: sekretariat@sp203.edu.pl w terminie do 08.07.2020r.