Szkoła równego traktowania

Celem programu jest przekazanie wiedzy, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ważne jest również wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji.

W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w radzie pedagogicznej prowadzonej przez panią Izabelę Podsiadło – Dacewicz.

Uczniowie brali udział w warsztatach o różnym charakterze ćwiczeń, doświadczeń i eksperymentów. Udział w programie jest dla dzieci doskonałą lekcją o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Warsztaty będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.

 

Skip to content