Szkołą przyjazna uczniom z dysleksją 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła kontynuuje działania w ramach projektu „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją”. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów z dysleksją lub trudnościami w nauce czytania i pisania przez udzielenie im specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie naszej szkoły otrzymują wsparcie podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych i logopedycznych, a także mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań oraz zajęciach dydaktycznych. Biorą również udział w inicjatywach organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń np. konkursach ortograficznych dla szkół przyjaznych uczniom z dysleksją. Były to 3 rodzaje konkursów: Techniki czytania dla klas drugich, Konkurs ortograficzny dla klas III-VIII oraz Konkurs języka angielskiego dla klas V. Uczniowie brali udział w eliminacjach szkolnych, a następnie laureaci mieli możliwość spróbowania swoich sił w etapie międzyszkolnym. Troje uczniów otrzymało nagrody z II etapu. Są to: Lena Jonas z kl. II a otrzymała miejsce III, Klara Galeja z kl. II b- wyróżnienie oraz Klaudia Posacka z kl. V c – II miejsce. Corocznie organizujemy w szkole Tydzień Świadomości Dysleksji.

W dniach 01.10-05.10.2018 r. zaprosiliśmy rodziców naszych uczniów do szkoły na warsztaty dotyczące rozwijania logicznego myślenia i umiejętności matematycznych. Warsztaty prowadził doświadczony specjalista, diagnosta i terapeuta matematyczny pani Anna Korczyńska – Witczak, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto odbyły się konsultacje dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem szkolnym, terapeutami pedagogicznymi, logopedami. Była to okazja do porozmawiania bezpośrednio na tematy związane z rozwojem dziecka, wspieraniem nauki czytania i pisania. Obecni byli również pracownicy  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 11, z którą współpracuje nasza szkoła: psycholog – pani Joanna Celmer oraz logopeda  pani Ewą Marchwiak. Dużym zainteresowaniem cieszyły się badania dla dzieci wykonane Platformą Badań Zmysłów. Podczas warsztatów można było zapoznać się i zakupić pomoce do nauki czytania i pisania na stoisku księgarni edukacyjnej Kompendium. W ramach projektu w ciągu roku szkolnego odbyły się również warsztaty dla rodziców i nauczycieli na temat „Grafomotoryka- wspomaganie rozwoju ruchowego i manualnego.”. Osobą prowadzącą była pani Anna Korczyńska -Witczak – terapeuta ręki z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 11.

Skip to content