Nasza świetlica

 

Witamy w naszej świetlicy

Ś – świetna zabawa

W – wypoczynek

I – indywidualne podejście do dziecka

E – efektywnie spędzony czas

T – talenty – rozbudzanie, rozwijanie

L – lekcje przyjaźni

I – integracja

C – ciepła i bezpieczna atmosfera

A – angażowanie

Zapewniamy opiekę uczniom z klas I-III oraz IV-VIII w godzinach 7.00-17.30 poprzez:

twórczą aktywność: zajęcia artystyczne, plastyczne,  teatralne, treningi twórczości, gry umysłowe – rebusy, krzyżówki, łamigłówki, pokazy, festiwale, konkursy;

kreatywne zabawy: origami, edukacyjne, warsztaty tematyczne;

odkrywanie otaczającego świata: eksperymentowanie, ciekawe spotkania, zajęcia tematyczne i czytelnicze;

okolicznościowe imprezy: Festiwal Piosenki Turystycznej, Otrzęsiny, Mały Powstaniec, 11 Listopada, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki, popołudnie z kolędami, kiermasze świąteczne, bal karnawałowy, spotkania okolicznościowe, dyskoteki, impreza „Wiem, umiem, potrafię” i inne;

realizację projektów/programów:

  • Zajęcia psychoedukacyjne „Spotkania z Leonem”
  • Projekt „W kosmos z klasą. Jakie tajemnice kryje wszechświat?” – Fundacja Uniwersytet Dzieci
  • Projekt „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?” – Uniwersytet Dzieci w Klasie
  • Program „Ratujemy i uczymy ratować” – Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • MegaMisja -program edukacji cyfrowej dzieci i nauczycieli – Fundacja Orange
  • Godziny Wychowawcze ze Światem – Polska Akcja Humanitarna

czynny odpoczynek: zabawy ruchowe, taneczne, przy sprzyjającej pogodzie pobyt na szkolnym boisku i placu zabaw, korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu.

odrabianie lekcji

Nasze działania realizujemy w oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły oraz  plan pracy świetlicy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Nas na Facebooku : Świetlica SP 203 w Warszawie

Kontakt (22) 62132198 w. 128

Dobrowolne wpłaty na pomoce dydaktyczne do świetlicy szkolnej:

Millennium
39 1160 2202 0000 0005 8148 8718

W tytule wpłat na pomoce do świetlicy  należy podać imię, nazwisko oraz klasę dziecka, a także okres, za jaki dokonywana jest wpłata (np.I półrocze, październik 2023 itp.).

Dzięki wpłatom Naszych Rodziców na pomoce do świetlicy, możemy uatrakcyjniać dzieciom czas, poprzez rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Dziękujemy.

Skip to content