„ŚWIATOWY DZIEŃ WODY”

Nasz świetlica brała udział w „Światowym Dniu Wody z PAH”.
Celem akcji było podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowaniu do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie. Akcja polegała na przeprowadzeniu działań na podstawie materiałów edukacyjnych PAH. Dziękujemy wszystkim dzieciom za zaangażowanie.