Stołówka_old

 • Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie.
 • Deklaracja jest dostępna w stołówce oraz na stronie internetowej szkoły.

Opcje wyżywienia w abonamencie miesięcznym:

 • Koszt Pełnego obiadu (zupa, drugie danie, kompot) 7,00pln
 • Koszt drugiego śniadania 2,50pln
 • Koszt podwieczorku 2,50pln

Opłaty za posiłki

 • Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy.
 • Wpłaty przyjmujemy do trzeciego dnia miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,  wyjątkiem jest Styczeń. – Płatność do 4.01.2019

Opcje:
PRZELEWEM na numer konta: 54 1910 1048 2201 7614 0763 0003
Smaczny Punkt Dorota Zajączkowska
Bank: Santander Bank
Tytułem: wpłata za posiłki / opcja / klasa Nazwisko i Imię dziecka / za miesiąc…

lub

GOTÓWKĄ W STOŁÓWCE
Tylko przez pierwsze 3 dni żywieniowe nowego miesiąca w godzinach 7:30-8:15.

Dni przyjmowania opłat za posiłki:

Opłaty Kwiecień

Klasa „0” (18dni)
Klasa I-VIII (15 dni)
Plus dyżury w dniach
15-17.04
dodatkowo płatne

Maj(20dni) Czerwiec
Dyżur 1-3.04.2019 6-8.05.2019 3-5.06.2019
Kwota Pełny obiad 126,00/105,00
Drugie śniadanie 45,00/37,50
Podwieczorek 45,00/37,50
Pełny obiad 140,00
Drugie śniadanie 50,00
Podwieczorek 50,00
Pełny obiad 91,00
Drugie śniadanie 32,50
Podwieczorek 32,50
 • Wpłata za posiłki bez potwierdzenia – nie będzie uznawana jako zapłacona.
 • Potwierdzeniem wpłaty gotówkowej jest dowód wpłaty / pokwitowanie – każdorazowo wystawiany po wpłacie za posiłki w dzień dyżuru.
 • Nieobecności dzieci na posiłkach należy zgłaszać tylko poprzez wiadomość sms na numer: 536 016 935, najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.
 • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone, zgłoszone po terminie lub zgłoszone w innej formie niż wiadomość sms.
 • Wszystkie sprawy proszę kierować na e-mail: smacznypunkt203@gmail.com
 • Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez MOPS/ OPS jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika MOPS
 • W tym celu należy skontaktować się z właściwym oddziałem MOPS/ OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.
 • Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

Dziękujemy!
Smaczny punkt.

Skip to content