„STACJA MUZEUM” – WYCIECZKA DO MUZEUM KOLEJNICTWA

Wycieczka świetlicowa na lekcję muzealną  „Stacja Muzeum” – Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.  Dzieci poznały historię kolejnictwa w Polsce, makiety, lokomotywy oraz tabor kolejowy i wojskowy.