SPOTKANIE Z PANIĄ TERESĄ ŻABIŃSKĄ

5 marca gościliśmy w naszej szkole panią Teresą Żabińską – córkę Jana i Antoniny Żabińskich – patronów naszej szkoły. Spotkanie odbyło się w bibliotece szkolnej i miało kameralny charakter. Wzięli w nim udział przedstawiciele klas IV – VIII. Pytania, które dzieci zadawały pani Teresie, dotyczyły nie tylko życia Antoniny i Jana Żabińskich, ale również jej pasji, zainteresowań, wspomnień, a nawet podróży, które odbyła. Pani Żabińska z ogromną otwartością i szczerością odpowiadała na zadawane pytania, niejednokrotnie ubarwiając je nieznanymi dotąd, zabawnymi anegdotami.  Swoim uśmiechem i poczuciem humoru sprawiła, że spotkanie przebiegło w ciepłej i serdecznej atmosferze. Pani Teresa z zainteresowaniem wysłuchała naszych planów dotyczących realizacji przez klasy VIII interdyscyplinarnego projektu „Patron”. Przyjęła również zaproszenie na oficjalne uroczystości nadania imienia szkole 17 maja 2019 r. W spotkaniu uczestniczyła, zaproszona na tę niecodzienną okazję, pani Kamila Kobryńska – mama uczennicy klasy 2a, która w ubiegłym roku szkolnym zgłosiła kandydaturę Państwa Żabińskich na patronów naszej szkoły.