ŚLUBOWANIE

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 14 października w Dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę, że będą strzec godności ucznia, dbać o dobre imię szkoły oraz nauką i pracą służyć wiernie naszej ojczyźnie. Pierwszaki z przejęciem podchodziły do pani Dyrektor, która każdego osobiście pasowała na ucznia, wielkim zielonym ołówkiem. Pani Dyrektor złożyła nowym uczniom życzenia sukcesów w nauce. Do życzeń dołączyli się również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, zapewniając, że młodsi koledzy zawsze mogą na nich liczyć. Całą uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego oraz grupy instrumentalnej. Pierwszoklasiści również pięknie i z wielkim zaangażowaniem zaśpiewali piosenki o ślubowaniu i swojej klasie. W recytowanych wierszach zapewnili, że wiedzą już jak wygląda życie w szkole i jak należy zachowywać się na lekcjach. Po oficjalnej uroczystości pierwszaki wraz ze swoimi rodzicami udali się na słodki poczęstunek.