Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca:

 • Aleksandra Zacharczuk  7a

Zastępczyni:

 • Joanna Pietrzak 8a

Członkowie:

 • Hannah Grabowska-Demaria 5b
 • Marcel Białobrzeski 6a

Kalendarium Samorządu Uczniowskiego

 1. Celem samorządu jest:
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w organizowaniu życia szkoły;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się;
 • kształtowanie umiejętności wspólnego działania, współdecydowania i współodpowiedzialności.
 1. Samorząd jest organizatorem wielu interesujących i ciekawych imprez, np.:
 • wernisaży prac plastycznych;
 • bali noworocznych;
 • wycieczek;
 • konkursów;
 • dyskotek;
Skip to content