header image
 

Samorząd uczniowski

Kalendarium Samorządu Uczniowskiego

  1. Celem samorządu jest:
  • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w organizowaniu życia szkoły;
  • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się;
  • kształtowanie umiejętności wspólnego działania, współdecydowania i współodpowiedzialności.
  1. Samorząd jest organizatorem wielu interesujących i ciekawych imprez, np.:
  • wernisaży prac plastycznych;
  • bali noworocznych;
  • wycieczek;
  • konkursów;
  • dyskotek;

Program wyborczy – Adam Stanuszek

Program wyborczy – Małgorzata Gawryś

Program wyborczy – Anna Piekarek