ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji klasy I-III przystąpiły do akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 

Akcji  tej towarzyszyło  hasło „Łączy nas pamięć”. Uczniowie  z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania Zofii Staneckiej „Pamięć drobinek”,a następnie z zaangażowaniem rozmawiali o historii małych istot i o sensie przechowywania pamięci. Opowiadali  też o wartościach i postawach jakie reprezentowali główni bohaterowie opowiadania. Dzieci dowiedziały się jak ważną rolę w życiu każdego z nas odgrywa Pamięć i jak ją należy przechowywać.
Uwieńczeniem lekcji było wykonanie wspólnie żółtych żonkili- na znak pamięci o wydarzeniach z 19 kwietnia 1943roku.