Rekrutacja do klas I 2021/2022

Aktualne informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

Skip to content