header image
 

Reedukacja

Godziny pracy – Terapeuta pedagogiczny – Barbara Górnikowska

Poniedziałek   08.00-09.40      11.45-15.40

Wtorek         08.55-09.40       11.45-14.40

Środa            08.55-10.35        12.55-16.30

Czwartek      08.00-09.40        12.55-15.40

Piątek           08.00-14.40    

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania. Celem terapii jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych.
W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Oddziaływania korekcyjne mają na celu ćwiczenie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Kompensacja zaś polega na usprawnianiu funkcji nie zaburzonych, które w razie potrzeby będą mogły zastąpić lub być wsparciem dla dysfunkcji.
W naszej szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w małych grupach (2-5 osoby), a w szczególnych przypadkach indywidualnie. Dzieci są  kwalifikowane na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej oraz badań przesiewowych prowadzonych przez nauczycieli terapeutów w szkole. Zajęcia odbywają się  raz  w tygodniu według ramowego i indywidualnego programu , dla każdego dziecka. Stosujemy różnorodne, ciekawe formy pracy.
Zachęcamy rodziców do współpracy i  kontynuowania ćwiczeń w domu, według wskazówek nauczycieli terapeutów.
Tylko systematyczna praca w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego przezwyciężania trudności w nauce czytania i pisania.