Reedukacja

Godziny pracy – Terapeuta pedagogiczny – Barbara Górnikowska

Poniedziałek   11.45 – 16.45

Wtorek         8.00 – 9.40 i 12.40 – 16.40

Środa            8.45 – 9.45 i 12.45 – 15.45

Czwartek      11.40 – 14.40

Piątek           11.45 – 15.45    

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci ze specyficznymi
trudnościami w nauce czytania i pisania. Celem terapii jest stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych.
W ramach terapii pedagogicznej prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Oddziaływania korekcyjne mają na celu ćwiczenie i usprawnianie zaburzonych funkcji. Kompensacja zaś polega na usprawnianiu funkcji nie zaburzonych, które w razie potrzeby będą mogły zastąpić lub być wsparciem dla dysfunkcji.
W naszej szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w małych grupach (2-5 osoby), a w szczególnych przypadkach indywidualnie. Dzieci są  kwalifikowane na podstawie opinii psychologiczno – pedagogicznej oraz badań przesiewowych prowadzonych przez nauczycieli terapeutów w szkole. Zajęcia odbywają się  raz  w tygodniu według ramowego i indywidualnego programu , dla każdego dziecka. Stosujemy różnorodne, ciekawe formy pracy.
Zachęcamy rodziców do współpracy i  kontynuowania ćwiczeń w domu, według wskazówek nauczycieli terapeutów.
Tylko systematyczna praca w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego przezwyciężania trudności w nauce czytania i pisania.

Skip to content