PROJEKT „LEKTURKI SPOD CHMURKI”

Edukacja wczesnoszkolna od października uczestniczy w projekcie „Czytam z klasą. „Lekturki spod chmurki”, którego  honorowym patronatem jest MEN. 

Opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostają wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Nasi uczniowie ochoczo z dużym zaangażowaniem wykonują każde zadanie.