PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników naszej szkoły w piątek 13 września 2019 roku przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Celem ewakuacji było sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się uczniów i pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia pożarem, zasadami postępowania na wypadek pożaru oraz poruszania się po budynku zgodnie z drogami ewakuacji. Akcja przebiegła prawidłowo i sprawnie. Nadzór nad nią sprawowali pracownicy Państwowej Straży Pożarnej. Po zakończeniu alarmu najmłodsi uczniowie z klas 0 – III spotkali się ze strażakami, którzy opowiedzieli im o swojej pracy, pokazali wóz strażacki oraz sprzęt i narzędzia niezbędne w pracy strażaka.