POWITANIE WIOSNY

„Przyszła do nas pani wiosna,

cała w sukni z kwiatów.

Uśmiechnięta i radosna,

wśród lecących ptaków.”

25 marca 2019 roku z entuzjazmem i radością uczniowie klas 0 – III pożegnali zimę i powitali wiosnę. Imprezę pod hasłem „Witaj Wiosno” rozpoczął występ artystyczny uczniów klasy IB, którzy wierszem i piosenką o tematyce wiosennej oraz inscenizacją teatralną pt. „Nadejście wiosny” wprowadzili wszystkich w pogodny nastrój. Podczas uroczystości wszyscy uczniowie przywitali Panią Wiosnę głośnymi okrzykami. Wykazali się również znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku, wykonując zadania i rozwiązując zagadki o wiosennych kwiatach. Każda klasa wykonała pracę plastyczną pt. ‘Wiosenna łąka”. Wspólna zabawa podobała się dzieciom i dostarczyła im wielu pozytywnych emocji.