header image
 

Pomoc materialna

Pomoc materialna

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uczniaw terminie do 15 września 2021r.

 

Stypendium szkolne socjalne  i Zasiłek szkolny

 Wnioski do pobrania oraz ulotka informacyjna na stronie internetowej:

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Stypendium „posiłek dla ucznia”

Rodziny uczniów zarówno przedszkola jak i klas I-VIII  w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej powinny zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Śródmieście w celu  zapewnienia dzieciom refundacji posiłków w szkole. Jeśli OPS odmówi takiej pomocy ze względu na  przekroczenie progu dochodowego  można starać się uzyskać refundację posiłków w szkole. Należy wypełnić wniosek ( dostępny u pedagogów szkolnych) o stypendium „Posiłek dla ucznia”, przedłożyć dokumenty o dochodach. 

Program „Dobry start” – wszelkie informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start