PODSUMOWANIE I SEMESTRU

We wtorek 6 lutego odbyło się podsumowanie I semestru nauki. Wszystkie klasy 0-III i IV-VII spotkały się na uroczystych apelach, na których rozdano nagrody i dyplomy za udział w konkursach. Upominki ufundowane zostały przez Radę Rodziców. Chętnych do udziału w konkursach mamy bardzo wielu i liczne grono uczniów zostało wyróżnionych. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a tych, którzy jeszcze nie spróbowali swoich sił w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych, zapraszamy do udziału !