WYBORY PATRONA SZKOŁY

ETAP I

Informacja na temat zasad głosowania

  1. Uprawnieni do głosowania są nauczyciele, uczniowie z klas IV- VII oraz rodzice uczniów z klas 0- VII, przy czym rodzicom dziecka przysługuje prawo oddania jednego głosu.
  2. Głosowanie odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 roku.
  3. Uczniowie oraz nauczyciele będą głosować od godziny 10.00, zaś rodzice w godzinach 16.30- 19.00.
  4. Aby głos był ważny, należy zaznaczyć X przy jednym kandydacie.
  5. Głosy policzy komisja skrutacyjna w składzie:
   • Małgorzata Gryber – przedstawiciel rodziców
   • Elżbieta Pomykała – przedstawiciel nauczycieli
   • Hanna Janas – przedstawiciel uczniów
 1. W dniu 7 czerwca 2018 roku komisja skrutacyjna po policzeniu głosów ogłosi wyniki wyborów, wyłaniające trzech kandydatów do drugiego etapu.

ETAP II

Drugim etapem będzie spotkanie organów szkoły: rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego, które odbędzie się 18.06.2018 r., w celu wyłonienia jednego kandydata (Zgodnie z §2.1 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli z 17 marca 2017r. „Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego”).

ETAP III

Akceptacja kandydatury przez organ prowadzący szkołę.

KANDYDACI

 1. Harcerska Poczta Polowa 44
  • „Harcerska Poczta Polowa 44” to nazwa – symbol, przedstawiająca działania najmłodszych członków konspiracyjnej organizacji „Szarych Szeregów” – Zawiszaków. Zawiszacy to harcerze szkoleni podczas okupacji do roli łączników w czasie powstania.
   Pierwsza placówka pocztowa powstaje w sierpniu 1944 i mieści się przy ulicy Wilczej 41, w okolicach naszej szkoły. Wkrótce obejmuje zasięgiem całe miasto. Listy mogą zawierać do 25 słów i podlegają cenzurze wojskowej.
   W każdej dzielnicy harcerze umieszczają kilka skrzynek z orłem i harcerską lilijką.
   Powstańcza poczta emituje własną serię znaczków pocztowych, przedstawiających sceny walk.
   W Poczcie Polowej służy głównie młodzież, dziewczęta i chłopcy. Średnio roznoszą ok. 3,7 tys. listów dziennie. Listy dostarczają bezpłatnie. Wielu z nich ginie od kul.
 2. Polscy Badacze Syberii
  • Kandydatura związana projektem szkoły, nakierowanym na edukację historyczną oraz współpracę międzynarodową, zainicjowaną w ubiegłym roku partnerstwem z polską szkołą w Ułan-Ude na Syberii.
   Po powstaniu styczniowym część ludności polskiej została przez władze rosyjskie zesłana na Syberię. Byli wśród nich przyrodnicy, którzy wnieśli wielki wkład w poznanie fauny, flory i geologii Syberii. Ogromną siłą woli doszli w bardzo trudnych warunkach do wielkich osiągnięć. Niejednokrotnie przejawiali głęboką empatię w stosunku do ludzi, wśród których żyli na zesłaniu, zrozumienie i szacunek dla innych kultur. Oddali Syberii swoje serca i siły.
   Byli wśród nich: Aleksander Piotr Czekanowski, Jan Czerski, Wiktor Ignacy Godlewski, Benedykt Dybowski, Michał Jankowski, Bronisław Piłsudski, Wacław Sieroszewski.
 3. Ks. Ignacy Jan Skorupka
  • Ks. Ignacy Skorupka urodził się 1893 roku w Warszawie. Po ukończeniu gimnazjum wstępuje do Warszawskiego Seminarium Duchownego, które ukończy w 1914 roku. Przez dwa lata pełni funkcję proboszcza w katolickich parafiach na terenie obecnej Rosji. W roku 1917 wraca do Polski i pełni funkcje duszpasterskie w Łodzi i Warszawie.
   W lipcu 1920 roku do Warszawy zbliżają się wojska bolszewickie. Ksiądz Skorupka prosi władze kościelne
   o zgodę na objęcie funkcji kapelana wojskowego.
   W koszarach i na dworcach spowiada żołnierzy ruszających na front. Dnia 7 sierpnia 1920 roku zostaje kapelanem 1 batalionu 236 Pułku Piechoty. Batalion ten składa się głównie z młodzieży gimnazjalnej i akademickiej. 13 sierpnia wyrusza na front. 14 sierpnia 1920 ginie od postrzału w głowę. Ciało kapelana zostało przywiezione do Warszawy i złożone na Powązkach.
   Ksiądz Ignacy Jan Skorupka zostaje pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari.
 4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) została założona 1993 roku przez Jerzego Owsiaka. Głównym celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych, a szczególnie dzieci i osób starszych.
   Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
   W czasie Finału organizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi) prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia.
 5. Antonina i Jan Żabińscy
  • Jan Żabiński był organizatorem, a od 1929 roku, pierwszym dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Żona Antonina pomagała w opiece nad chorymi i porzuconymi zwierzętami.
   We wrześniu 1939 r. Zoo zostało zbombardowane. Wiele zwierząt wówczas zginęło lub uciekło z ogrodu. Wiele z pozostałych hitlerowcy wywieźli do swoich ogrodów zoologicznych. Zamknęli ogród i postanowili, że na tym terenie powstanie ferma zwierząt.
   W roku 1940 Jan nawiązał kontakt z Radą Pomocy Żydom, pod pretekstem poszukiwania odpadów do karmienia świń na terenie getta. W ciągu trzech lat państwo Żabińscy uratowali setki żydowskich uciekinierów, udzielając im schronienia w opustoszałych pomieszczeniach Zoo oraz w piwnicy swojej willi, znajdującej się na terenie ogrodu.
   W roku 1965 ich działalność została uhonorowana tytułem: „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.
Skip to content