PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

21 i 22 stycznia odbyło się przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz zapoznał uczniów z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki. Uczniowie rozwiązywali bajkowe zagadki, chętnie odpowiadali na pytania dotyczące zasad obchodzenia się z książkami. Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia z ochotą wypożyczali po raz pierwszy książki. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie dostali wyprawki czytelnicze otrzymane z Instytutu Książki w ramach kampanii społecznej „Mała książka-wielki człowiek”.