OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada przypada rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Sejm ustanowił ten dzień Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Konwencja o prawach dziecka to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci. Gwarantuje prawa każdemu dziecku, niezależnie od statusu, wyznania, rasy, a dorosłym nakazuje ich respektowanie.

Rocznica ta była okazją, by przypomnieć naszym uczniom, jakie prawa przysługują im już od najmłodszych lat oraz jak te prawa przekładają się na ich codzienne życie.

 

(…) Kiedy medycznej szukasz opieki,

masz prawo dostać pomoc i leki.

Musisz mieć także czas na zabawę,

bo odpoczynek jest twoim prawem.

Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,

możesz natychmiast szukać pomocy.

Możesz się uczyć i bez wątpienia

rozwijać talent i uzdolnienia!

By nikt tych praw się łamać nie ważył

Rzecznik Praz Dziecka stoi na straży.