NARODOWE CZYTANIE

Narodowe Czytanie jest polską akcją społeczną propagującą znajomość literatury narodowej. W tym roku wybrano nowele. Nasza szkoła również dołączyła do tej inicjatywy. W piątek uczniowie z klas 4-5  mieli możliwość uczestnictwa w naszej akcji i wysłuchania utworu Bolesława Prusa „Katarynka”. Podczas spotkania obejrzeli oni prezentację multimedialną na temat autora, utworu oraz instrumentu, jakim jest katarynka. Dzieci miały również możliwość posłuchania, jak brzmi wydawana przez nie melodia. Następnie Dyrekcja, nauczyciele języka polskiego oraz opiekun biblioteki odczytali przybyłym nowelę Prusa. Swoich sił mogli spróbować również sami uczniowie. Spotkanie zakończyło się quizem sprawdzającym, czy wszyscy z uwagą słuchali treści lektury. Okazało się, że chętnych do udziału w zabawie nie brakowało, a Ci, którzy wykazali się największą uwagą, otrzymali drobne upominki. Oby literatura zawsze cieszyła się takim zainteresowaniem!