NARODOWE CZYTANIE – BALLADYNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO

,Balladyna Juliusza Słowackiego została wybrana lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. 
7 września 2020 roku uczniowie klas ósmych naszej szkoły z wielkim zapałem podjęli wyzwanie czytania tego dzieła.  Na lekcjach języka polskiego ósmoklasiści mieli okazję zapoznać się z fragmentami dramatu Słowackiego. Z zaangażowaniem wcielili się w role postaci z lektury. Na początku października wszystkie klasy ósme zapoznały się z całością utworu i omówiły jej problematykę. Podsumowaniem Narodowego Czytania było zaprojektowanie okładki do ,,Balladyny. Prace naszych uczniów zostały wyeksponowane na tablicy znajdującej się na szkolnym korytarzu.