LEKCJE Z KLASĄ. JAK ODCZYTYWAĆ EMOCJE?

                         

W II semestrze roku szkolnego 2020/21 klasa 4a brała udział w projekcie edukacyjnym „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” organizowanym przez Uniwersytet Dzieci w Klasie. Dzięki uczestnictwie w projekcie każde dziecko stało się przez kilka miesięcy studentem. Projekt „Jak odczytywać emocje?” zapewnił uczniom lepsze odnalezienie się w trudnej rzeczywistości przez kształtowanie kompetencji społecznych. Nawiązywanie relacji z innymi, empatia, świadomość własnych emocji czy dobra współpraca z innymi to kluczowe umiejętności w życiu każdego człowieka. Poprzez zabawę i doświadczenia czwartoklasiści dowiedzieli się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwinęli kompetencje potrzebne w dorosłym życiu, m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.