LEKCJA MATEMATYKI W KLASIE IC

Czy wiecie, że Majowie byli genialnymi matematykami? A do liczenia potrzebowali muszli, kamieni i patyków…. Muszla oznaczała zero, patyk, czyli pozioma kreska piątkę, a kamień – kropka jednostkę. Liczby zapisywano w postaci kombinacji kropek i kresek. Odpowiednio pogrupowane stanowiły podstawowy zestaw cyfr. Podczas lekcji w Majów zamienili się uczniowie klasy 1c. Spróbowali dodawać i odejmować, jak Majowie, niektórych wciągnęło to tak mocno, że stworzyli swoje własne obliczenia na … klockach lego.