Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023 /2024 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego  04.09.2023r.  
2. Ślubowanie klas pierwszych  13.10. 2023r. (piątek)  
3. Wigilie klasowe   20.12. 2023r. (piątek) 
4. Świąteczny Rodzinny Koncert Talentów  14.12. 2023r. (dla uczniów) 

15.12. 2023r. (dla rodziców) 

5. Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2023r. 
6. Ferie zimowe 

15 – 28 stycznia 2024 r. 

7. Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców  26.02 – 01.03. 2024r. (środa 28 lutego) 
8. Wiosenna przerwa świąteczna 

28 marca – 02 kwietnia 2024 r. 

9. Dzień patrona  26 kwietnia (piątek)
10. Egzamin ósmoklasisty  14, 15, 16  maja 2024r. 
11.  Festyn rodzinny   08 czerwca 2024r. (sobota) 
12.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

21 czerwca 2024 r.

13.  Ferie letnie 

24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. 

14.  Dni wolne ustawowo   1 listopada (środa) 

11 listopada (sobota)  

1 stycznia (poniedziałek) 

6 stycznia Trzech Króli (sobota)  

1 maja (środa) 

3 maja (piątek)) 

30 maja Boże Ciało (czwartek)

15. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  2 listopada (czwartek) 

3 listopada (piątek) 

14,15,16 – egzaminy klas 8 

2 maja (czwartek) 

31 maja (piątek) 

17 czerwca (poniedziałek) 

 

 KLASYFIKACJA

Po 1-szym semestrze  09.01.2024r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III  

10.01.2024r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VIII 

31. 01.2024r.- rada  klasyfikacyjna 

07.02.2024 r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna 

Po 2-gim semestrze  04.06.2024 r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III  

05.06.2024 r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VIII 

17.06.2024r.- rada  klasyfikacyjna,  

24-25.06.2023 r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna 

 ZEBRANIA

Miesiąc  Termin  Uwagi 
Wrzesień  13.09.2023 r.   Klasowe plany wychowawcze, wymagania edukacyjne, zasady oceniania, regulaminy, wybór przedstawicieli do Rady Rodziców 
Wrzesień 13.09.2023 r.
godz. 19.00 
 
Zebranie Rady Rodziców 
Październik  11.10.2024r.  „Nasza klasa” – spotkania rodziców i uczniów 
Listopad 15.11.2023r.  Zebranie 
Styczeń   03.01.2024r.  Zebranie  – informacja o przewidywanych ocenach 
Kwiecień  10.04.2024r.  Zebrania/dzień otwarty 
Czerwiec  05.06.2024r.  Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach 

 

Skip to content