header image
 

Kalendarz roku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 203 i. Antoniny i Jana Żabińskich

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

1.KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

 1.  
Rozpoczęcie roku szkolnego 01 .09.2020r.(wtorek)
 1.  
Ślubowanie klas pierwszych 14.10. 2020r.(środa) 
 1.  
Jasełka 21.12. 2020r.
 1.  
Wigilie klasowe 22.12. 2020r.
 1.  
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020r.
 1.  
Bal karnawałowy 06.02.2021r.
 1.  
Ferie zimowe 4.01 – 17.01. 2021r.
 1.  
Dzień otwarty dla kandydatów i rodziców 24.02 – 28.02. 2021r.
 1.  
Egzamin ósmoklasisty 25,26,27.05.2021r.
 1.  
Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 06 kwietnia 2021r.
 1.  
Festyn rodzinny 12.06.2020r.
 1.  
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Rozp. MEN z 11.08.2017r./Dz. U. z 2017, poz.1603/

2.11.2020r.

Egzaminy 25,26,27.05.2021r.

4.06.2021. /szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze/

 1.  
Zakończenia roku szkolnego 25 czerwca 2021r.
 1.  
Ferie letnie 26.06- 31.08. 2021r.
 1.  
Dni wolne ustawowo 11 listopada (środa)

6 stycznia – Trzech Króli (środa)

3 maja (poniedziałek)

2. KLASYFIKACJA

Po 1-szym semestrze 14.12.2020r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

15.12.2020r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VIII

13. 01.2021r.- rada  klasyfikacyjna

3.02.2021 r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

Po 2-gim semestrze 16.06.2021 r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas I-III

17.06.2021 r.- spotkanie zespołu nauczycieli klas IV-VIII

21.06.2021r.- rada  klasyfikacyjna,

28-29.06.2020 r. – podsumowanie semestru – rada pedagogiczna

 

3. ZEBRANIA I DNI OTWARTE ( przed każdym zebraniem rada pedagogiczna)

 

Data    
03.02.2021 zebranie online
03.03.2021 zebranie/dzień otwarty online
14.04.2021 zebranie/dzień otwarty online
02.06.2021 zebranie online