Informacja

Szanowni  Rodzice!

Informujemy, że w dniu  3.11.2015r. podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Rady Rodziców, dyrekcji szkoły i ajenta  – pani Hanny Szubińskiej, wspólnie podjęto decyzję o zmianie podmiotu prowadzącego żywienie dzieci w Szkole Podstawowej  nr 203.

Od 01.01.2016r. żywienie dzieci w naszej szkole będzie prowadzone przez nowy podmiot wyłoniony w drodze konkursu.

Skip to content